Gốc > Bài viết > Kinh nghiệm du học >

Chọn khóa học khi du học Úc

Học sinh có thể đóng gói các nghiên cứu của họ để kết hợp một khóa học sơ bộ với khóa học chính của nghiên cứu. Các lớp con mà áp dụng cho các gói sẽ là một trong đó tương ứng với khóa học chính. Đánh giá Mức độ của học sinh được dựa trên các gói của khóa học mà họ đang theo học:    Nếu một sinh viên đang theo học các khóa học trọn gói, mức thẩm định của họ dựa vào quốc gia của hộ chiếu và các cấp đánh giá cao nhất, áp dụng cho bất kỳ khóa học trong phần mềm của họ.
    Nếu một sinh viên đang theo học các khóa học trọn gói bao gồm một khóa học ELICOS, mức thẩm định của họ dựa vào quốc gia của hộ chiếu của họ và mức độ xét duyệt cao nhất áp dụng cho bất kỳ khóa học trong phần mềm của họ với các ngoại lệ của khóa học ELICOS. Thông tin chi tiết  tại http://www.amec.com.vn/du-hoc-uc/
    Nếu một học sinh chỉ được học một khóa học chính của nghiên cứu mức thẩm định của họ dựa vào quốc gia của hộ chiếu của họ và mức thẩm định áp dụng đối với các lớp con xin thị thực của khóa học chính.

Ví dụ: Một sinh viên Việt Nam đã nhận được lời đề nghị từ các nhà cung cấp giáo dục của Úc để học các khóa học sau tại Úc:

    một khóa học tiếng Anh sơ bộ trong lĩnh vực độc lập ELICOS (subclass 570) tùy thuộc vào mức độ xét duyệt 3, sau đó
    một bằng cử nhân trong lĩnh vực giáo dục đại học (subclass 573) tùy thuộc vào mức độ xét duyệt 2, và cuối cùng
    thạc sĩ của nghiên cứu trong lĩnh vực Nghiên cứu sinh (subclass 574) chịu Assessment Level 1.Học sinh này có thể gói ghém tất cả ba khóa học dưới lớp visa cho một thạc bởi Research (Subclass 574, sau đại học ngành nghiên cứu). Tuy nhiên, các sinh viên sẽ được xét theo Mức Độ 2 yêu cầu đối với các khóa học chính (Masters của nghiên cứu). Cộng đồng du học sinh Úc sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết http://www.facebook.com/duhocuc360 Điều này là do các cấp đánh giá về mức độ Cử Nhân là cao nhất trong các gói và điều này được áp dụng đối với các phân lớp visa chính (các mức thẩm định cho khóa học ELICOS được loại trừ khỏi tính Assessment Level).
Đóng gói khóa học và hội đủ điều kiện để xử lý visa Streamlined (SVP)

Học sinh có ý định kết hợp khóa học chính nghiên cứu của mình với một khóa học sơ bộ có đủ điều kiện để xử lý visa sắp xếp hợp lý nếu:

    Học sinh du học Úc (xem thêm http://www.duhocuc.info.vn )giữ một xác nhận ghi danh (CoE) cho mỗi khóa học trong các gói
    các khóa học chính của nghiên cứu là một Advanced Diploma (subclass 572), một bằng Cử nhân hoặc bằng thạc sĩ của các môn học (subclass 573) hoặc bằng Thạc sĩ của nghiên cứu hoặc Tiến sĩ (subclass 574)
    các khóa học chính của nghiên cứu được cung cấp bởi một nhà cung cấp giáo dục tham gia SVP
    các khóa học sơ bộ là một ELICOS, nền tảng hoặc nhiên con đường khác (ví dụ, cầu nối khóa học hoặc trình giáo dục nghề nghiệp) mà là điều kiện tiên quyết để hoặc cho phép các sinh viên nhập học chính của nghiên cứu
    quá trình sơ bộ phải được cung cấp bởi các nhà cung cấp giáo dục SVP hoặc một đối tác kinh doanh giáo dục được đề cử bởi các nhà cung cấp giáo dục cung cấp các khóa học chính.


Nhắn tin cho tác giả
Phùng Mạnh Dương @ 11:25 15/03/2015
Số lượt xem: 162
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến